MENU
PR
算命学を勉強中の方へお願い

調候守護神– category –

守護神法調候守護神

自分が持つ5性格占い3運気占い本質占い天中殺占い相性占いなど、いろんな無料占いが盛りだくさんのサイト占いStockが新しくリリースしました!ぜひお試しください♪

調候守護神とは

調候守護神とは季節の調整をし、日干(あなたの素質)を最大限生かしてくれる十干のことです。
調候守護神は、あなたの命式にある日干と月支の組み合わせから出すことができます。

調候守護神を出す定義は下記になります。

  • 五行のバランスで日干が弱っている場合は、その日干を応援する(=生じる)十干調候守護神になる
  • 五行のバランスで日干が強すぎる場合は、その日干を抑えてくれる(=剋してくれる)、あるいは解放させてくれる(=洩らさせてくれる)十干調候守護神になる
  • 五行のバランスで日干のバランスを取るための調候守護神なので、基本的には、日干と同五行を調候守護神に選ばない

本来であれば年運や月運、あるいは大運で回ってくる十干十二支の五行バランスも考慮する必要があるため、その時々で適切な調候守護神を出すには高度な算命学のスキルと経験が必要になります。

本サイトでは、調候守護神を出す際の基本的な形(命式内の日干と月支の組み合わせ)を取り上げて、調候守護神を出すための考え方を説明していきます

調候守護神一覧表


11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月
第一
第二
第一
第二
第一
第二
第一
第二
第一
第二
第一
第二
第一
第二
第一
第二
第一
第二
第一
第二

調候守護神を十大主星に変換


11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月
第一鳳閣鳳閣鳳閣鳳閣鳳閣車騎玉堂玉堂玉堂調舒調舒鳳閣
第二禄存調舒調舒玉堂車騎
禄存
玉堂龍高龍高龍高車騎車騎玉堂
第一調舒調舒調舒調舒調舒龍高龍高龍高龍高調舒龍高龍高
第二司録鳳閣鳳閣龍高龍高調舒玉堂玉堂玉堂龍高調舒調舒
第一車騎車騎車騎車騎車騎車騎車騎車騎車騎車騎車騎龍高
第二鳳閣鳳閣龍高禄存禄存龍高禄存禄存禄存龍高龍高車騎
第一玉堂玉堂玉堂司録司録玉堂牽牛牽牛玉堂玉堂玉堂玉堂
第二司禄
調舒
司禄
調舒
司禄
調舒
玉堂玉堂司録玉堂玉堂牽牛司録司録司録
第一龍高龍高龍高龍高龍高車騎車騎司録車騎龍高龍高車騎
第二車騎車騎車騎鳳閣鳳閣龍高司録車騎司録車騎車騎龍高
第一玉堂玉堂玉堂玉堂玉堂牽牛禄存禄存禄存玉堂玉堂牽牛
第二牽牛牽牛牽牛調舒調舒玉堂玉堂玉堂玉堂禄存禄存玉堂
第一牽牛牽牛牽牛龍高龍高禄存鳳閣鳳閣牽牛牽牛牽牛禄存
第二禄存禄存禄存牽牛牽牛牽牛調舒調舒禄存禄存禄存牽牛
第一牽牛牽牛牽牛調舒調舒調舒調舒調舒調舒調舒調舒調舒
第二玉堂玉堂司録玉堂玉堂司録鳳閣鳳閣司録牽牛牽牛司録
第一車騎車騎禄存龍高龍高鳳閣龍高龍高龍高禄存禄存鳳閣
第二禄存禄存鳳閣禄存禄存龍高玉堂玉堂鳳閣鳳閣鳳閣禄存
第一司録司録調舒龍高龍高調舒玉堂玉堂玉堂司録司録調舒
第二調舒調舒司録司録司録龍高龍高龍高調舒調舒調舒龍高

自分の命式内に守護神がない場合

人によっては、全体守護神調候守護神において、自分の守護神となる五行や十干が自分の命式内にない人もたくさんいます。そんな人でも、守護神を自分の人生に取り入れる事はできます

具体的には、自分の守護神となる十干(五行)を日干に通して十大主星に置き換えます(*1)。そして、その十大主星の特徴を意識した生活を送れば、守護神を取り入れたことになります

*1:十干の交わりで置き換えわる十大主星はこちらの一覧表「十大主星表」で確認できます。

忌神

忌神とは、守護神(バランスの神)を弱める十干のことを言います。五行のバランスを崩す原因になる十干も忌神として扱います。

1